Tuomas Pekkarinen

Tuomas Pekkarinen är forskare vid Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) i Helsingfors och adjungerad professor vid Aalto-universitetets handelshögskola. Dessutom är han affilierad till det tyska arbetsmarknadsekonomiska institutet IZA och associerad redaktör för Scandinavian Journal of Economics. Han har tidigare undervisat och arbetat vid Boston University, Uppsala universitet och Oxford University. Pekkarinens arbete inriktar sig på utbildningsreformers effekter på olika socioekonomiska utfall, såsom den ekonomiska rörligheten mellan generationer, fördelningen av kognitiva färdigheter och könsskillnader på arbetsmarknaden.

Besök Tuomas Pekkarinens hemsida.