Simon Ek

Simon Ek avslutade våren 2016 masterprogrammet i nationalekonomi vid Uppsala Universitet. Masteruppsatsen studerade empiriskt effekten av lägstalönehöjningar på löneutveckling, arbetade timmar och separationer inom hotell- och restaurangbranschen i Sverige. Simon har sedan studietiden hunnit arbeta som forskningsassistent i flera olika sammanhang och projekt och kommer närmast från en assistenttjänst vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN).