Lars Calmfors

Lars Calmfors är forskare vid IFN och professor emeritus i internationell ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet. Hans främsta forskningsområden är arbetsmarknads- och makroekonomi: lönebildning, arbetsmarknadspolitik, penning- och finanspolitik.

Lars har tidigare varit ordförande i bland annat Ekonomiska Rådet vid Finansdepartementet, EMU-utredningen, SNS Vetenskapliga Råd, European Economic Advisory Group (EEAG) vid CESifoinstitutet i München och Finanspolitiska rådet. Han har haft internationella uppdrag för bland annat OECD, Europaparlamentet och regeringarna i Storbritannien, Finland och Norge. Han är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Han har också varit ledamot i KVAs nobelpriskommitté i ekonomi. Lars har vidare bland annat suttit i styrelserna för IFAU, Wennergrenska stiftelsen, KVA och Vetenskapsrådet. För närvarande har Lars uppdrag som ledamot i SIEPS insynsråd, den statliga utredningen om överskottsmålet och i Fores vetenskapliga råd för programmet ekonomiska reformer och entreprenörskap. Han skriver också regelbundet  kolumner i Dagens Nyheter om olika ekonomiska frågor.

Besök Lars Calmfors hemsida.