Ann-Sofie Kolm

Ann-Sofie Kolm är professor i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskning är främst inriktad på hur politik påverkar olika arbetsmarknadsutfall. Hon har bland annat studerat hur skattepolitik påverkar lönebildning, arbetslöshet och utbildningsbeslut. Ann-Sofie har tidigare varit sekreterare i Ekonomiska rådet och ledamot i Finanspolitiska rådet. Hon har också skrivit två konjunkturrådsrapporter för Studieförbundet Näringsliv och Samhället (SNS) samt suttit i deras vetenskapliga råd. För närvarande sitter hon i styrelsen för Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) på Finansdepartementet, i Fores vetenskapliga råd för programmet ekonomiska reformer och entreprenörsskap, samt i SNS förtroenderåd.

Besök Ann-Sofie Kolms hemsida.